6 พฤศจิกายน 2553

ทำแถบประกาศตัวอักษรวิ่ง Fancy Text Scroller Module
แถบประกาศแบบตัวหนังสือวิ่งหรือเลื่อน สรา้งสีสันให้กับเว็บไซต์ ดูตัวอย่างได้ที่ http://www.joomlahackers.net/demosite/
สามารถใส่หัวข้อประกาศได้ 10 อัน ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากตำแหน่งที่แสดงจะอยู่ที่ ด้านบนสุดหรือด้านล่างสุดของเว็บไซต์
ไม่ขึ้นกับตำแหน่ง position ของ template โมดูลตัวนี้พัฒนาโดย joomlahackers มาดูการใช้งานกันเลย
compat_15_native ext_mod
เมื่อทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยก็มาที่ admin menu >> modules manager >> หาโมดูลที่ชื่อ Marquee News Scroller

Marquee-News-Scroller

Step Speed of the Scroller, Original Speed of the Scroller กำหนดความเร็วของการเลื่อตัวอักษร ใส่เป็นตัวเลข
Pause on Mouse Over หยุดข้อความเมื่อนำเคอร์เซอร์เมาส์มาวางบนตำแหน่งตัวอักษร
Position of the Scroller ตำแหน่งการแสดงผล
Title หัวข้อ
Scrolling Text ข้อความ
หัวข้อกับ ข้อความสีจะแตกต่างกัน
จากนั้นก็ทำการ enable ให้โมดูลทำงาน


รูปแบบการแสดงผลของโมดูล
หากเปิดใช้งานโมดูลแล้ว ทำให้รูปแบบการแสดงผลของ template เสียไป เช่นตัวอักษรในหน้าเว็บเพจมาอยู่ตรงกลาง ให้เข้าไปเปิดไฟล์ /modules/mod_fancyscroller/tmpl/style.css
หาบรรทัดนี้
1
2
3
4
5
6
 body{
 margin:0px;
 padding:0px;
 text-align:center;
 height:100%;
 }
แก้ไขเป็น
1
2
3
4
5
6
/*body{
 margin:0px;
 padding:0px;
 text-align:center;
 height:100%;
 }*/
เพิ่มเติม เปลี่ยนสีสันของการแสดงผล
ในไฟล์เดียวกันนี้ (/modules/mod_fancyscroller/tmpl/style.css)
1
2
3
4
5
6
#dhtmlgoodies_marquee{
 /* general marquee layout*/
 padding-top:3px;
 height:25px;
 background-color: #000; <<--เปลี่ยนสีพื้นหลัง
{
1
2
3
4
5
6
7
8
#dhtmlgoodies_marquee .textObj{ /* Layout for the marquee text */
 position:absolute;
 color: #FFF; <<--เปลี่ยนสีข้อความ
 font-weight:bold;
 white-space:nowrap;
 font-family: Segoe UI,Tahoma,Verdana,Arial;
    font-size:15px;
 }
.highlighted{
 color:#F00; // Red color <<--เปลี่ยนสี title 
 }
เปลี่ยนตรงโค๊ดสี html ตามสีที่ต้องการ จบการใช้งาน
ดาวน์โหลด Fancy Text Scroller Module

ลิ้งก์ดาวน์โหลดสำรอง (ล็อกอินเข้าระบบก่อน)

ไม่มีความคิดเห็น: